Apa Kepanjangan dari RUU ?

Kategori : Kepanjangan

RUU singkatan dari Rancangan undang-undang.

Pengertian RUU

  • Rancangan undang-undang (RUU) adalah undang-undang yang diusulkan untuk dipertimbangkan oleh lembaga legislatif.

Referensi :

Baca Lebih Banyak Seputar : Kepanjangan